ZOBACZ TAKŻE

Sieci i przyłącza wod-kan-gaz

Sieci i przyłącza wod-kan-gaz

Projektujemy sieci wodociągowo-kanalizacyjne, projekty przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnych i opadowych, oraz przyłączy gazowych. Zajmujemy się również tworzeniem przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników szczelnych, wybieralni (szamb). Realizujemy projekty instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz gazowych. Opracowujemy także operaty wodno-prawne (zrzut ścieków, przejścia potoków, odwodnienie terenu).


Copyright: ZISO Marian Płóciniczak 2019
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Polityka prywatności / Kontakt
Wykoanie: MSLED
Oprogramowanie: InfraCOM