Czym się kierować wybierając pompę ciepła?

Warunki pogodowe występujące na naszej szerokości geograficznej sprawiają, że wszystkie budynki mieszkalne i zdecydowana większość obiektów użytkowych musi zostać wyposażona w efektywne źródło ogrzewania. Tradycyjne urządzenia grzewcze takie jak kotły węglowe, gazowe czy spalające pellet drzewny są dość drogie w użytkowaniu z uwagi na wysokie ceny nośników energii. Ekonomiczną, a zarazem ekologiczną alternatywą będzie montaż pompy ciepła. Przekonajmy się, jakie są ich rodzaje i zobaczmy, co będzie najważniejsze przy wyborze.

Jakie są rodzaje pomp ciepła?

Pompy ciepła wykorzystują energię zgromadzoną w otoczeniu. Są w stanie odebrać nawet niewielką jej ilość oraz za sprawą układu ze sprężarką podnieść ciśnienie używanego w tym celu czynnika chłodniczego na tyle, by uzyskać różnicę temperatur pozwalającą na ogrzanie wody krążącej w instalacji c.o. lub c.w.u. Pompy różnią się od siebie użytkowanym źródłem ciepła – w grę wchodzą pompy powietrzne oraz pompy gruntowe, które mogą współpracować z wymiennikami gruntowymi poziomymi albo pionowymi. Pompy powietrzne są kompaktowe i niekłopotliwe w montażu, ponieważ w ich jednostce zewnętrznej znajduje się wymiennik ciepła. Pompy z gruntowymi wymiennikami poziomymi wymagają dość sporego obszaru, na którym można zakopać potrzebną instalację. W przypadku pomp z wymiennikami pionowymi mają one postać sond wprowadzanych do przygotowanych wcześniej odwiertów.

Jakie parametry pompy ciepła mają największe znaczenie?

Do działania pompy ciepła niezbędna jest pewna ilość energii elektrycznej, która umożliwia działanie pomp obiegowych wymuszających przepływ czynnika, a także sterownika oraz czujników i elektrozaworów. Większość prądu zużywa jednak pracująca w urządzeniu sprężarka. Miarą skuteczności pompy jest stosunek zużytej energii elektrycznej do tej, jaką jest ona w stanie pozyskać z otoczenia. Jest ona określana przez tzw. COP (Coefficient Of Performance) wyrażany w kWh, a niektórzy producenci podają też bardziej precyzyjny wskaźnik sezonowy SCOP (Seasonal COP).