Jak montuje się zbiorniki gazu naziemnego?

Korzystanie z gazu płynnego to najlepsze rozwiązanie na terenach, na których nie ma możliwości podłączenia do instalacji rozprowadzającej gaz ziemny. Montaż instalacji gazowej zasilanej LPG pozwala na komfortowe ogrzewanie budynku, przygotowywanie ciepłej wody użytkowej i na używanie gazu do gotowania. Gromadzony w specjalnym zbiorniku o odpowiedniej pojemności gwarantuje znakomite parametry pod względem kaloryczności oraz łatwe uzupełnianie zapasu. Przekonajmy się, w jakich zbiornikach można przechowywać gaz i jakie są wymagania przy ich montażu.

W jakich zbiornikach można przechowywać gaz płynny?

Gaz płynny do użytku domowego magazynuje się w zbiornikach cylindrycznych ustawianych na ziemi lub zakopywanych w podłożu. Ze względu na zwój kształt są one bardzo odporne na uszkodzenia i eliminują ryzyko rozszczelnienia i wycieku gazu. Są dostępne zarówno w opcji na wynajem – w tej formie oferują je często dystrybutorzy LPG – jak i zakupu, co wprawdzie wymaga poniesienia pewnych nakładów, lecz jednocześnie obniża koszt późniejszej eksploatacji. Montaż zbiornika naziemnego jest tańszy niż podziemnego, a wymagania co do koniecznych zabezpieczeń nie są trudne do spełnienia.

Gdzie można zainstalować zbiornik na gaz płynny?

Ustawienie zbiornika na gaz, którego pojemność nie przekracza 7 m3, wiąże się z uproszczoną procedurą, która obejmuje jedynie zgłoszenie faktu jego montażu. Zbiorniki o pojemności 2700 l, będącej optymalną w większości przypadków, gdy gaz jest potrzebny do ogrzewania budynku mieszkalnego, można ustawić w odległości 3 m od budynku, a jednocześnie przynajmniej 1,5 m od granicy działki. Większe zbiorniki mieszczące do 4850 l należy ustawiać 5 m od budynku oraz 2,5 od granicy działki. Duże zbiorniki o pojemności 6700 l wymagają zachowania odstępu 7,5 m od budynku i 3,75 od granicy działki. Odległość zbiornika od budynku może zostać zmniejszona pod warunkiem ustawienia ściany oddzielenia ppoż. Musi ona być wzniesiona z materiału gwarantującego skuteczne powstrzymywanie ognia przez 120 minut (REl 120).