Sieci i przyłącza wodno-kanalizacyjne

sieci i przyłącza wod-kan-gaz

Sieci i przyłącza wodno-kanalizacyjne wykonujemy na podstawie projektów opracowanych przez specjalistów posiadających wiedzę techniczną i prawną z zakresu przyłączy wodociągowych. Zapewniamy przygotowanie niezbędnej dokumentacji, zgodnych z prawem geodezyjnym, kartograficznym i energetycznym. Wykonujemy projekty przyłączy gazowych oraz kanalizacji sanitarnych i opadowych.

 

Operaty wodnoprawne

Zajmujemy się również tworzeniem przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników szczelnych i wybieralni (szamb). Realizujemy projekty instalacji wod-kan oraz gazowych. Opracowujemy także operaty wodnoprawne (zrzut ścieków, przejścia potoków, odwodnienie terenu), na podstawie których wydawane są pozwolenia wodnoprawne. Przygotowane przez nas operaty składają się z wyczerpującej części opisowej, zawierającej między innymi przedstawienie planowanego okresu rozruchu, charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym oraz ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód w danym regionie wodnym. Dokument zawiera także część graficzną obejmującą m.in. plany i opisy techniczne urządzeń wodnych.

 

Przyłącza gazowe

Projekt przyłącza gazowego musi być wykonany przez specjalistę, który ma odpowiednie uprawnienia do przeprowadzenia instalacji gazowych zewnętrznych i wewnętrznych. Projekt musi być zgodny z wymogami dostawcy gazu, a także operatora gazociągu. Wykonanie przyłącza gazowego wymaga obecności sieci gazowej (gazociągu) w pobliżu działki, na której realizowana jest inwestycja. Ponadto trzeba złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia, który m.in. zawiera informacje o wnioskodawcy i planowanym terminie rozpoczęcia odbioru gazu, a także przewidywanym rocznym zapotrzebowaniu.

 

Przyłącza wod-kan

Przyłącza wod-kan to najważniejsze przyłącza do budynku. Woda potrzebna jest na etapie prac murowych na poziomie fundamentów. Przyłączenie nieruchomości do wodociągu i kanalizacji wymaga dopełnienia wielu formalności. Wszystkie sprawy formalne należy załatwić razem z pozwoleniem na budowę domu, dołączając odpowiednie dokumenty do wniosku. Uzyskane pozwolenie pozwoli na budowę instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku. W ramach naszych usług wykonujemy sieci i przyłącza wod-kan do wszelkiego typu obiektów.